Teamfoto

De Republiek als kloppend hart voor sociaal & cultureel ondernemerschap

Exit - september 2022 - Een interview met Bart Geernaert.

‘Samen maken we stad!’ Met een heldere baseline bij de nieuwe huisstijl zet De Republiek een volgende stap in zijn intussenrijkgevulde geschiedenis. De Republiek is een gekend historisch pand met uniek Grand Café, maar is vooral ook een brede community van stadmakers. Een mix van creatieve doeners, innovatieve denkers, ambachtelijke makers en maatschappelijke ondernemers die op een positieve manier rebelleren en als netwerk meewerken aan de stad van morgen. ‘Als een incubator ondersteunen we impactvolle sociale en culturele projecten en helpen deze groeien’, zegt algemeen coördinator Bart Geernaert.

DSC 6430

EEN VERHAAL OP LANGE TERMIJN

Bart Geernaert: ‘De nieuwe huisstijl van De Republiek is een vertaling van wat al even bezig is. Zeven jaar geleden (in 2015) zijn we hier opnieuw begonnen onder impuls van Jorijn Neyrinck en Jan De Clercq. Het was, eerlijk gezegd, een beetje een alles-of-nietsverhaal. Er was toen één personeelslid in dienst – Carine die als poetsdame trouwens nog altijd een rots in de branding is - en je had verschillende partijen in dit vervallen stadsgebouw die nogal ‘zoekende’ waren. We zijn uiteindelijk met enkelen gesprongen en hebben gepoogd een doorstart te maken voor een nieuw verhaal op lange termijn. Stijn Van Wynsberghe nam het horeca-gedeelte voor zijn rekening, Lieven Neyrinck ontfermde zich over het gebouwenbeheer en ik stond in voor de algemene leiding. Vandaag zijn we een team van 41 collega’s.’

HET OUDSTE CULTUURHUIS VAN BRUGGE

Geernaert: ‘In het begin spendeerde ik veel tijd in het Stadsarchief omuit te zoeken welke rol dit gebouw in de loop van de geschiedenis heeft gespeeld voor de stad. Wat was – maar vooral - wat kan vandaag opnieuw de meerwaarde zijn voor de stad? Fascinerend om te vast te stellen dat ‘Het Boterhuis’, zoals het gebouw aanvankelijk heette, al sinds 1580 dienst deed als een soort ‘zuivelcoöperatie’ avant la lettre waarbij de boeren hier hun waren kwamen slijten aan de Bruggelingen. Toen al was het een gebouw waarin veel ontmoetingen plaatsvonden. En dat is altijd zo gebleven. In 1834 werd het omgedoopt tot Koncertgebouw. Een kleine 200 jaar later is het nog steeds een cultuurhuis, meteen het oudste van en in de stad, maar misschien niet meer in de klassieke zin van het woord.‘

DE REPUBLIEK ALS INCUBATOR

Geernaert: ‘Het gebouw heeft in de loop van de jaren veel verschillende culturele ‘bewoners’ mogen verwelkomen. Denken we bijvoorbeeld aan poppentheater Pietje Puppe, Cinema Lumière, tapis plein, Lessen in het Donker, Cinema Novo, Mooov!, MA Festival, Cactus Muziekcentrum, het Concertgebouw, De Korre/het Net ... Vele culturele spelers van vandaag hebben hier dus ergens een verleden, zijn hier ontstaan of hebben er tijdelijk verbleven. Hier zijn dus veel kiemen van het hedendaagse cultuurveld gelegd. Dat idee zijn we beginnen uit te werken: hoe kunnen we als ‘De Republiek’ opnieuw een broedplaats zijn voor de sociale en culturele projecten van de toekomst? We willen projecten – die een belangrijke impact hebben op de stad – onder onze hoede nemen, omarmen en ervoor zorgen dat ze structureel goed staan zodat ze op termijn sterk genoeg zijn om hun eigen vleugels uit te spreiden, hier of elders in de stad.’ ‘We zijn een sociale onderneming in die zin dat alle winst die we hier maken, integraal mee ter ondersteuning dient van ons maatschappelijk doel. Daarvoor hebben we drie belangrijke lijnen uitgezet: de uitbating van het Grand Café als pure ontmoetingsplaats, een co-housingplek voor starters en culturele organisaties en een broedplaats voor innovatieve socio-culturele projecten en ondernemers. Met elke pint die je hier komt drinken, ondersteun je dus met andere woorden die creatieve starters en projecten.’

STADMAKERS WORDEN STAD-SMAKERS

Geernaert: ‘We richten onze werking op verschillende thema’s: sociaal en creatief ondernemerschap, kunst en cultuur, erfgoed en vakmanschap, food, ecologie en stadsontwikkeling. Het is onze ambitie om impactvolle starters en ideeën te doen groeien zodat ze op termijn zelfstandig worden. Deze stadmakers worden zo stad-smakers. Hoe sterker ze worden, hoe meer maatschappelijke impact ze hebben in onze stad. Diverse projecten zoals Handmade in Brugge, TURBO, Jeugdfilm in Brugge, ModulAIR, Ant-Woord!, Brugs Food Lab … werken momenteel vanop ons platform. We zijn een grote ‘community’ en van onderuit kunnen we samen bouwen aan de stad. We geloven allemaal oprecht in het fantastisch potentieel van de stad.’

CULTURELE DRIEHOEK

Geernaert: ‘Het gebouw van De Republiek heeft een schitterende ligging in het centrum van de stad. In een straal van 150 meter vinden we een tiental culturele organisaties zoals het Cultuurcentrum, de Stadsschouwburg, de Biekorfbibliotheek, KAAP, het stedelijk Conservatorium, De Poortersloge … Samen vormen we de Stadsrepubliek waar we de mensen willen samen brengen in het creatieve hart van de stad. Door slimme verbinding creëren we een nieuwe positieve dynamiek. Geen eilandjes, maar één groot socio-cultureel landschap waarin iedereen zijn eigenheid kan behouden om de stad beter te maken. Met De Republiek willen we daar mee als motor fungeren. Samen met het stadsbestuur staan we ook als ‘beleidsaanjager’ schouder aan schouder. We houden elkaar wederzijds scherp, maar altijd met het oog op een positief, sterk en duurzaam verhaal voor de stad van de toekomst. Nieuwe stadmakers met goeie ideeën mogen altijd aankloppen bij ons.’ (ADC)

Gezocht: vertellers voor PUUR, ons gloednieuw vertelfestival! Stel je kandidaat!