Slider1 Sint Godelieveabdij 149 1920

Nieuw (of oud?) leven ontkiemt in tuin Sint-Godelieveabdij

Het herwaarderen en reactiveren van de kruiden-, bloemen- en moestuin, dit was wat de vele bezoekers schreven in hun toekomstbeeld voor de Sint-Godelieveabdij. Een droom waar we samen met het Brugs Food Lab heel graag werk van willen maken.

694 2

Met de zomer in aantocht, ontkiemt er nieuw leven in de stadsmoes-, bloemen- en kruidentuin van de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Of is het oud leven? Feit is dat graszoden worden geplagd om de misschien wel eeuwenoude zaden die daaronder verborgen zitten de kans te geven tot ontwikkeling te komen. Dit experiment in de machtige abdijtuin geeft mee vorm aan het toekomstplan voor deze religieuze erfgoedparel. Deze zomer krijgen bezoekers alvast een voorsmaakje van hoe er met respect voor het verleden een nieuw hoofdstuk geschreven wordt voor deze bijzondere plek.

In hun grote tuin kweekten de benedictinessen vroeger groenten, fruit, bloemen en kruiden. Receptenboekjes geven een beeld van wat er zoal geoogst werd, maar ook de ondergrond is getuige van wat hier in het verleden groeide. “Daarom verwijderen we de bovenste grondlaag en geven we de zaden die er al vele jaren verstopt zitten de kans om te kiemen, te groeien en te bloeien,” zegt Lander Hoornaert, coördinator van het Brugs Food Lab. “Wat wij binnenkort letterlijk oogsten, is op zich de figuurlijke kiem om de krachtlijnen uit te tekenen van het nieuwe moestuinconcept.”

Het Brugs Food Lab en De Republiek werken voor de ontwikkeling van het moestuinconcept samen met Stad Brugge, Toerisme Vlaanderen, Viro vzw, Mam (Ho-west) en Vlaco. Dit experiment kadert binnen 'De Tuin van Heden', het pioniersproject waarbij Toerisme Vlaanderen op zoek gaat naar een nieuwe toekomst voor de Sint-Godelieveabdij en het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen in Brugge.

www.detuinvanheden.be
www.brugsfoodlab.be
 

Gezocht: vertellers voor PUUR, ons gloednieuw vertelfestival! Stel je kandidaat!